Individuální přezkoušení dětí, kteří zvolili individuální formu vzdělávání – ve čtvrtek 3.12.2020 od 13h (2. termín)