V pondělí 18.6 vyplouváme v 9:30 z přístaviště k Minaretu. Zpátky půjdeme procházkou zpět do MŠ. Do batůžku dejte dětem pití, případně svačinku.

Děkujeme panu Martínkovi z 1. Plavební, že nám tento výlet každoročně umožní.