Třída Koťátek má kapacitu 15 dětí. Naše třída je věkově smíšená. V současné době máme ve třídě patnáct dětí ve věkové kategorii 2- 3 roky. Díky malému počtu dětí máme ve třídě útulnou a rodinnou atmosféru a jednoznačně individuální přístup k dětem. Naše děti díky tomu dobře známe a snažíme se jim vytvářet příjemné prostředí. Děti se v naší třídě nenudí, den je plný zábavy, her a povinností, které je dál rozvíjí.

Každý den začínáme ranním rituálem ,, Dobrý den“ – společně si sedneme do kruhu, pozdravíme se a povídáme si. Snažíme se vybírat témata pestrá a pro děti zajímavá. Často výtvarně tvoříme a využíváme nejrůznější výtvarné techniky a materiály. Hodně zpíváme a tancujeme. Snažíme se, aby výchovně-vzdělávací činnost vycházela z prožitkového učení, aby si děti z každého dne odnesly co nejvíce.

Chodíme velmi rádi na ven, neboť park a zahrada je jedno velké hřiště nekonečných možností. Tvoříme obrázky z přírodnin, pozorujeme změny během ročních období, vedeme děti k tomu, aby přírodu neničily a staraly se o ni. Aby nám ve školce bylo dobře, vytvořili jsme si s dětmi pravidla soužití, které se snažíme za každou cenu dodržovat.

Díky společným pravidlům se děti učí spolupráce, pomoci a respektování k druhému.

Paní učitelky

Bc. Lubomíra Svobodová
Mgr. Simona Kratochvílová

Marcela Kabátová – chůva

Telefon

+420 607 081 595

Odhlášení dítěte
Kontaktní formulář školky

Režim dne v naší třídě

06:15 hod.
06:15 hod. otevření MŠ, děti se schází ve třídě KUŘÁTEK
06:30 hod.
06:45 hod.
07:30 hod.
začíná provoz ve třídě Včeliček
začíná provoz v Sluníčkách
začíná provoz v Koťátkách

KOŤÁTKA

06:15 – 09:20 hod.
08:30 – 09:00 hod.
09:20 – 11:20 hod.
11:20 – 12:00 hod.
12:00 – 13:15 hod.
13:15 – 16:15 hod.
14:15 – 14:45 hod.
spontánní hry a činnosti dle volby dětí skupinová, kolektivní a individuální práce s dětmi- řízené činnosti
hygiena, svačina – průběžně dle situace a potřeb dětí
pobyt venku
hygiena, oběd
hygiena, odpočinek dětí na lehátku dle potřeby, klidné činnosti dětí
činnosti dle volby dětí, zájmové kroužky dětí, činnosti navazující na dopolední aktivity, dle počasí pobyt venku
hygiena, svačina průběžně dle potřeb dětí
15:15 hod.
16:15 hod.
končí provoz ve třídě Koťátek
uzavření MŠ, provoz končí ve třídě SLUNÍČEK

Provozní doba

6:45 – 16:15 hodin

Číslo bankovního účtu

181307422 / 0300

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny s učitelkami pro rodiče dětí kdykoli po dohodě!