Prostřednictvím tematických bloků děti získávají základní znalosti, dovednosti a hodnoty, které jim budou přínosem v dalších etapách života. Zaměřujeme se hlavně na rozvoj fyzické, psychické a sociální zralosti dětí. Při hře, řízených činnostech i pobytu venku se učí spolupráci, podřizování pravidlům, respektování dětí i dospělých, prožívat radost z úspěchu, ale i prohrávat, nést neúspěch.

Svými výtvory se podílí na výzdobě třídy i šatny. Atmosféru třídy nejlépe vystihuje třídní „hymna“: My jsme malá děťátka, roztomilá kuřátka. Pravidlům se učíme, nové věci zkoušíme. Chceme si tu spolu hrát, zpívat, tančit, malovat, plnit si své úkoly, ať můžeme do školy!

Paní učitelky

Andrea Fajkusová

Kristýna Jandásková

Telefon

+420 607 081 595

Odhlášení dítěte
Kontaktní formulář školky

Režim dne v naší třídě

06:15 hod.
06:15 hod. otevření MŠ, děti se schází ve třídě KUŘátek
06:30 hod.
06:45 hod.
07:30 hod.
06:30 hod. začíná provoz ve třídě Včeliček
06:45 hod. začíná provoz ve Sluníčkách
07:30 hod. začíná provoz v Koťátkách

KUŘÁTKA

06:15 – 09:50 hod.
08:45 – 09:15 hod.
09:50 – 11:50 hod.
11:50 – 12:30 hod.
12:30 – 13:30 hod.
13:30 – 16:15 hod.
14:30 – 15:00 hod.
spontánní hry a činnosti dle volby dětí, skupinová, kolektivní a individuální práce s dětmi- řízené činnosti
hygiena, svačina – průběžně dle situace a potřeb dětí
pobyt venku
hygiena, oběd
hygiena, odpočinek dětí na lehátku dle potřeby, klidné činnosti dětí
činnosti dle volby dětí, zájmové kroužky dětí, činnosti navazující na dopolední aktivity, dle počasí pobyt venku
hygiena, svačina průběžně dle potřeb dětí
15:45 hod.
16:15 hod.
končí provoz ve třídě Kuřátek

uzavření MŠ, provoz končí ve třídě SLUNÍČEK

Provozní doba

6:45 – 16:15 hodin

Číslo bankovního účtu

181307422 / 0300

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny s učitelkami pro rodiče dětí kdykoli po dohodě!