Poplatek za kulturní akce

Domů » Poplatek za kulturní akce

Upozornění pro rodiče

Na kulturní akce bude vybrána celková částka 500 Kč na celý školní rok /může se zaslat elektronicky na účet jako školné s označením KULTURNÍ AKCE – 181307422/0300, nebo se může zaplatit hotově u ředitelky MŠ! Z částky se bude odpočítávat jednotlivá účast dítěte na akci. V závěru roku bude nevyčerpaná částka vrácena rodičům odcházejících dětí , ostatním se převede do dalšího školního roku!

2018-04-12T14:06:35+00:00