Děti se utkají ve skoku dalekém, hodu míčkem a běhu na 20m. Akce se koná pouze za příznivého počasí.