Podrobnosti o odjezdu a potřebném vybavení, budou upřesněny na nástěnce.