Milí rodiče,

naše školka zahajuje distanční výuku pro předškoláky z důvodu plošného uzavření mateřských škol.

Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace. Chápeme, že když máte doma školáka, je už i tak distanční výuka dost složitá….navíc ještě třeba sladit s „home office“  nebo péčí o mladšího sourozence. Necháme tedy na Vašem uvážení, kolik „úkolů“ děti splní. Budeme rády, pokud nám pošlete emailem zpětnou vazbu (fotku, vypracovaný úkol,…).

Naleznete zde úkoly pro předškoláky a dále i několik tipů, jak u předškolních dětí rozvíjet jednotlivé oblasti (řeč, sluch, jemnou motoriku atd.) Vše je voleno s ohledem na oblasti rozvoje dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

V dokumentu níže naleznete soubor k vytisknutí.

Vypracované úkoly dětem schraňujte a po návratu k běžné docházce do MŠ přineste. Práce budou dětem založeny do jejich portfolií. Zadané úkoly mohou samozřejmě plnit i mladší děti ve chvílích, kdy jim pobyt doma bude už dlouhý.

Pokud některý z rodičů nemá možnost tisku, nahlaste tuto skutečnost co nejdříve na email ms_lednice@post.cz . Budete informováni zpět o možnosti vyzvedávání si vytisknutých materiálů v MŠ.

Ostatní výsledky práce předškoláků (např. fotografie …), pokud nemáte možnost vlastního vyhotovení, je také možno zasílat na výše uvedený email.

Děkujeme za Vaše pochopení v této nepříjemné chvíli.

Přejme si pevné zdraví a brzký návrat nás všech do školky.

Kolektiv MŠ Lednice

Distanční vzdělávání – od 18.11.2021 – 26.11.2021 (Záchranný systém)