Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Zápis proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 od 12:00 do 16:00 hod v hlavní budově MŠ.

V tento den si zákonný zástupce dítěte přinese vyplněnou žádost o přijetí dítěte s potvrzením o očkování od pediatra a evidenční list  Na potvrzení musí být jasně uvedeno, zda dítě je řádně očkováno nebo není (neplatí pro děti, které jsou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání). K zápisu je nutné přinést také rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Formuláře pro školní rok 2019/20 a seznam kritérií pro přijímání dětí si můžete vyzvednout v MŠ během měsíce dubna, nebo si je stáhnout zde:

Žádost o přijetí pro školní rok 2019/20
Evidenční list 2019/20
Informace k přijímacímu řízení
Kritéria pro přijetí dítěte

Den otevřených dveří – úterý 30.4.2019 od 8:00 – 12:00 hod

V tyto dny si můžete prohlédnout školku, děti si mohou pohrát, případně Vám zodpovíme Vaše dotazy. Můžete si zde vyzvednout i potřebné dokumenty k zápisu.

Informativní schůzka pro rodiče od 10:00 hod. ve třídě Koťátek – úterý 30.4.2019

Mgr. Simona Kratochvílová – ředitelka MŠ