Stravování

Děti mají vyváženou a pestrou stravu, vhodnou pro zdravý vývoj, s možností volby velikosti porce. Strava se dováží z kuchyně ZŠ. Jídlo je připraveno v přípravné kuchyňce, odkud se roznáší do tříd. Maximální časový odstup mezi jednotlivými jídly jsou tři hodiny. Děti jsou vedeny k dodržování pitného režimu. V teplých dnech dodržujeme tento režim i na školní zahradě. Obědy se odhlašují telefonicky do 14 hodin nebo osobně ve školní jídelně. V případě onemocnění dítěte, si první den nemoci odeberou rodiče neodhlášenou stravu do jídlonosiče do 14 hod.

Po dobu nemoci nemá dítě na stravu ve školní jídelně nárok.

Telefon do školní jídelny

+420 774 716 376

Aktuální jídelníček (obědy)

Číslo bankovního účtu na platbu stravného
1381963349/0800