Stravování

Děti mají vyváženou a pestrou stravu, vhodnou pro zdravý vývoj, s možností volby velikosti porce. Strava se dováží z kuchyně ZŠ. Jídlo je připraveno v přípravné kuchyňce, odkud se roznáší do tříd. Maximální časový odstup mezi jednotlivými jídly jsou tři hodiny. Děti jsou vedeny k dodržování pitného režimu. V teplých dnech dodržujeme tento režim i na školní zahradě. Obědy se odhlašují telefonicky nebo elektronicky (www.misocz.cz/jidelna/zslednice) do 13:45 hodin, případně osobně ve školní jídelně. V případě onemocnění dítěte, si první den nemoci odeberou rodiče neodhlášenou stravu do jídlonosiče do 13:45 hod.

Po dobu nemoci nemá dítě na stravu ve školní jídelně nárok.

Zároveň v aplikaci najdete kompletní jídelníček, včetně přesnídávek a svačinky

Telefon do školní jídelny

+420 774 716 376

Číslo bankovního účtu na platbu stravného
1381963349/0800