Sovičky

V současné době do třídy Soviček dochází 24 dětí. Třída je věkově smíšená od 2 – 6 let.

Nově příchozí děti jsou postupně adaptovány a od prvopočátku je vedeme k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně a stolování. Učíme je jak komunikovat s ostatními dětmi, učitelkou, vedeme je ke spolupráci a hře ve skupině.  Společně vytváříme třídní pravidla, která se pomalu učí respektovat. Děti vedeme k vzájemné ohleduplnosti, toleranci, učí se pomáhat sobě navzájem.

Třída je laděna do pastelových barev a je vybavena velkým množstvím didaktických pomůcek a hraček.  Díky menšímu počtu dětí ve třídě máme útulnou a rodinnou atmosféru, kde respektujeme individuální potřeby a přístup k dětem.

V naší třídě jsou dny plné zábavy, her, hudebních a tvořivých činností. Starší děti jsou pestrou vzdělávací nabídkou, prožitkovým učením a aktivitami hravou formou připravovány na školu. Plně podporujeme rozvoj školní zralosti.

Naše třída Soviček

Chodíme velmi rádi na ven, neboť park a zahrada je jedno velké hřiště nekonečných možností. Tvoříme obrázky z přírodnin, pozorujeme změny během ročních období, vedeme děti k tomu, aby přírodu neničily a staraly se o ni.

Díky společným pravidlům se děti učí spolupráce, pomoci a respektování k druhému.

Paní učitelky

Martina Loukotová

Michaela Tůmová

Tereza Stachovičová – asistent pedagoga

Telefon

+420 607 081 595

Odhlášení dítěte

Režim dne v naší třídě

06:15 hod.
hod. otevření MŠ, děti se schází ve třídě SOVIČEK
06:15 hod.
07:00 hod.
začíná provoz ve třídě Včeliček
začíná provoz v Motýlcích

SOVIČKY

06:15 – 09:50 hod.
08:30 – 09:00 hod.
09:50 – 11:50 hod.
11:50 – 12:30 hod.
12:30 – 14:00 hod.
13:30 – 16:15 hod.
14:10 – 14:40 hod.
spontánní hry a činnosti dle volby dětí skupinová, kolektivní a individuální práce s dětmi- řízené činnosti
hygiena, svačina – průběžně dle situace a potřeb dětí
pobyt venku
hygiena, oběd
hygiena, odpočinek dětí na lehátku dle potřeby, klidné činnosti dětí
činnosti dle volby dětí, zájmové kroužky dětí, činnosti navazující na dopolední aktivity, dle počasí pobyt venku
hygiena, svačina průběžně dle potřeb dětí
15:20 hod.
16:15 hod.
končí provoz ve třídě Soviček
uzavření MŠ, provoz končí ve třídě Motýlků

Provozní doba

6:15 – 16:15 hodin

Číslo bankovního účtu

181307422 / 0300

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny s učitelkami pro rodiče dětí kdykoli po dohodě!