Motýlci

V současné době naši třídu navštěvuje 18 dětí (snížený počet dětí z důvodu přítomnosti dětí dvouletých). Užíváme si prostornou, moderní třídu plnou hraček a didaktických pomůcek v nové budově mateřské školy. Třída je věkově smíšená a navštěvují ji děti od 2 do 7 let.

Prostřednictvím tematických bloků děti získávají základní znalosti, dovednosti a hodnoty, které jim budou přínosem v dalších etapách života. Zaměřujeme se hlavně na rozvoj fyzické, psychické a sociální zralosti dětí.  U dětí upevňujeme a dále rozvíjíme již získané schopnosti a dovednosti.

Při hře, řízených činnostech i pobytu venku se učíme děti spoluprácovat, dodržovat dohodnutá pravidla, respektovat jiné dětí i dospělé, prožívat radost z úspěchu, ale i prohrávat, nést neúspěch. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětské osobnosti a podporujeme dětskou fantazii, tvořivost a důraz na rozvoj celkové osobnosti.

Maše třída Motýlků
Paní učitelky

Kristýna Jandásková
Mgr. Simona Kratochvílová

Marcela Kabátová – chůva

Mgr. Jana Hošková (překrývání přímé ped. činnosti)

Mgr. Dagmar Šímová – asistent pedagoga

Telefon

+420 607 081 595

Odhlášení dítěte

Režim dne v naší třídě

06:15 hod.
otevření MŠ, děti se schází ve třídě SOVIČEK
06:15 hod.
07:00 hod.
začíná provoz ve třídě Včeliček
začíná provoz v Motýlcích

MOTÝLCI

06:15 – 09:30 hod.
08:30 – 09:00 hod.
09:30 – 11:30 hod.
11:30 – 12:10 hod.
12:10 – 14:00 hod.
13:10 – 16:15 hod.
14:00 – 14:30 hod.
spontánní hry a činnosti dle volby dětí, skupinová, kolektivní a individuální práce s dětmi- řízené činnosti
hygiena, svačina – průběžně dle situace a potřeb dětí
pobyt venku
hygiena, oběd
hygiena, odpočinek dětí na lehátku dle potřeby, klidné činnosti dětí
činnosti dle volby dětí, zájmové kroužky dětí, činnosti navazující na dopolední aktivity, dle počasí pobyt venku
hygiena, svačina průběžně dle potřeb dětí
15:20 hod.
16:15 hod.
končí provoz ve třídě Soviček

uzavření MŠ, provoz končí ve třídě MOTÝLKŮ

Provozní doba

6:15 – 16:15 hodin

Číslo bankovního účtu

181307422 / 0300

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny s učitelkami pro rodiče dětí kdykoli po dohodě!