Dokumenty školy

Dokumenty školy jsou přístupné ve formátu DOC nebo DOCX nebo PDF. Jedná se o dokumenty Microsoft Office.

Seznam odborné literatury k zapůjčení
Schválený rozpočet na rok 2021
Jednorázové zmocnění k vyzvednutí dítěte
Plán práce 2021 – 2022
Evaluační zpráva 2020 – 2021
Výroční zpráva 2020 – 2021
Minimální standard bezpečnosti
Minimální preventivní program
Denní úklid venkovní plochy
Poučeni cizích osob pob. v prostorách školy
Provozní řad dětského hřiště
Řád školní jídelny
Krizový plán
Střednědobý výhled příjmů a výdajů na rok 2022 a 2023