Dokumenty školy

Dokumenty školy jsou přístupné ve formátu DOC nebo DOCX nebo PDF. Jedná se o dokumenty Microsoft Office.

Seznam odborné literatury k zapůjčení
Schválený rozpočet na rok 2019
Jednorázové zmocnění k vyzvednutí dítěte
Plán práce 2019 – 2020
Evaluační zpráva 2018 – 2019
Výroční zpráva 2018 – 2019
Minimální standard bezpečnosti
Minimální preventivní program
Denní úklid venkovní plochy
Poučeni cizích osob pob. v prostorách školy
Provozní řad dětského hřiště
Řád školní jídelny
Krizový plán
Střednědobý výhled příjmů a výdajů na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021