Včeličky

V příjemném prostředí se schází 25 dětí. Naše třída je smíšená, kluci i holčičky ve věku od 3 do 7 let.  Naše výchovně-vzdělávací činnost vychází z prožitkového učení. To je pro nás prioritou. Se společenskými pravidly, respektováním a upevňováním kamarádských vztahů se děti seznamují hravou formou.

Své zážitky a prožitky vyjadřují tvořením s přírodninami, kresbou, malováním, modelováním, vystřihováním a lepením. Děti pracují s různými technikami, využívají nejen klasické barvy, ale i suché tempery, prstové barvy, barvy na textil, modelovací hmotu a jiné.

Děti jsou vedeny k enviromentální výchově, hezkému vztahu k přírodě, třídění materiálů. Rádi chodíme na procházky nejen v okolí naší školy nebo na lázeňskou kolonádu, rozhlednu, ale také do krásného lednického parku, k Minaretu, ke Třem Gráciím, k Rybničnímu zámečku.

Naše třída Včeliček

Krásná příroda je v každém ročním období jiná a nabízí spoustu zážitků pro další tvoření. Do třídy se z vycházky vracíme se šiškami, větvičkami, kaštany, žaludy, s kvítečky, peříčky, oříšky, barevnými lístky, aj. Navštěvujeme zámek, skleník, krmíme ptáčky na zahradě a občas shlédneme z oken třídy i srnku na zahradě.

Jezdíme na výlety autobusem i na kolech, bruslíme, plaveme, zpíváme, recitujeme, hrajeme divadlo, tančíme…. prostě, máme se rádi.

Paní učitelky

Bc. Lubomíra Svobodová

Hana Čavarová

Ing. Kateřina Hyklová – školní asistent

Telefon

+420 725 418 012

Odhlášení dítěte

Režim dne v naší třídě

06:15 hod.
otevření MŠ, začíná provoz ve třídě Soviček a Včeliček
07:00 hod. začíná provoz v Motýlcích

VČELIČKY

06:15 – 09:40 hod.
08:30 – 09:00 hod.
09:40 – 11:40 hod.
11:40 – 12:20 hod.
12:20 – 14:00 hod.
13:20 – 16:15 hod.
14:10 – 14:30 hod.
spontánní hry a činnosti dle volby dětí, skupinová, kolektivní a individuální práce s dětmi – řízené činnosti
hygiena, svačina – průběžně dle situace a potřeb dětí
pobyt venku
hygiena, oběd
hygiena, odpočinek dětí na lehátku dle potřeby, klidné činnosti dětí
činnosti dle volby dětí, zájmové kroužky dětí, činnosti navazující na dopolední aktivity, dle počasí pobyt venku
hygiena, svačina průběžně dle potřeb dětí
15:20 hod.

16:15 hod.

končí provoz ve třídě Sovičky

Uzavření MŠ, provoz končí ve třídě Motýlků a Včeliček

Provozní doba

6:15 – 16:15 hodin

Číslo bankovního účtu

181307422 / 0300

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny s učitelkami pro rodiče dětí kdykoli po dohodě!