V příjemném prostředí se schází 20 dětí. Naše třída je smíšená, kluci i holčičky ve věku od 2,5 do 6ti let.  Naše výchovně-vzdělávací činnost vychází z prožitkového učení. To je pro nás prioritou. Se společenskými pravidly, respektováním a upevňováním kamarádských vztahů se děti seznamují hravou formou.

Své zážitky a prožitky vyjadřují tvořením s přírodninami, kresbou, malováním, modelováním, vystřihováním a lepením. Děti pracují s různými technikami, využívají nejen klasické barvy, ale i suché tempery, prstové barvy, barvy na textil, modelovací hmotu a jiné.

Děti jsou vedeny k enviromentální výchově, hezkému vztahu k přírodě, třídění materiálů. Rádi chodíme na procházky nejen v okolí naší školy nebo na lázeňskou kolonádu, rozhlednu, ale také do krásného lednického parku, k Minaretu, ke Třem Gráciím, k Rybničnímu zámečku.

Krásná příroda je v každém ročním období jiná a nabízí spoustu zážitků pro další tvoření. Do třídy se z vycházky vracíme se šiškami, větvičkami, kaštany, žaludy, s kvítečky, peříčky, oříšky, barevnými lístky, aj. Navštěvujeme zámek, skleník, krmíme ptáčky na zahradě a občas shlédneme z oken třídy i srknu na zahradě.

Jezdíme na výlety autobusem i na kolech, bruslíme, plaveme, zpíváme, recitujeme, hrajeme divadlo, tančíme…. prostě, máme se rádi.

Paní učitelky

Michaela Tůmová
Martina Loukotová

Telefon

+420 607 081 595

Odhlášení dítěte
Kontaktní formulář školky

Režim dne v naší třídě

06:15 hod.
06:15 hod. otevření MŠ, děti se schází ve třídě KUŘÁTEK
06:30 hod.
06:45 hod.
07:30 hod.
začíná provoz ve třídě Včeliček
začíná provoz v SLUNÍČKÁCH
začíná provoz v Koťátkách

SLUNÍČKA

06:15 – 09:50 hod.
08:45 – 09:15 hod.
09:50 – 11:50 hod.
11:50 – 12:30 hod.
12:30 – 13:30 hod.
13:30 – 16:15 hod.
14:30 – 15:00 hod.
spontánní hry a činnosti dle volby dětí, skupinová, kolektivní a individuální práce s dětmi – řízené činnosti
hygiena, svačina – průběžně dle situace a potřeb dětí
pobyt venku
hygiena, oběd
hygiena, odpočinek dětí na lehátku dle potřeby, klidné činnosti dětí
činnosti dle volby dětí, zájmové kroužky dětí, činnosti navazující na dopolední aktivity, dle počasí pobyt venku
hygiena, svačina průběžně dle potřeb dětí
15:15 hod.

15:45 hod
16:15 hod.

končí provoz ve třídě Koťátka

končí provoz ve třídě Kuřátka

Uzavření MŠ, provoz končí ve třídě SLUNÍČEK

Provozní doba

6:45 – 16:15 hodin

Číslo bankovního účtu

181307422 / 0300

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny s učitelkami pro rodiče dětí kdykoli po dohodě!