Školní řád

Mateřská škola Lednice, příspěvková organizace, Břeclavská 360, 691 44 Lednice
Školní  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Č.j.: 169/2022
Vypracoval: Mgr. Simona Kratochvílová, ředitelka
Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5
Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2022
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2022
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2022
Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 169/2021

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává vnitřní – školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Úplné znění školního řádu najdete zde: