Školní řád

Mateřská škola Lednice, příspěvková organizace, Břeclavská 360, 691 44 Lednice
Školní  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Č.j.: 169/2021
Vypracoval: Mgr. Simona Kratochvílová, ředitelka
Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5
Pedagogická rada projednala dne: 25.8.2021
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25.8.2021
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 26.8.2021
Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 136/2018

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává vnitřní – školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Úplné znění školního řádu najdete zde:

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDNICE