Provoz: +420 607 081 595|skolka@mslednice.cz
Mateřská škola Lednice2018-07-10T13:11:42+00:00

Mateřská škola
Lednice

Kromě plnění základních úkolů používáme dalších netradičních technik v pracovních a výtvarných činnostech, které u dětí rozvíjí tvořivost, fantazii, jemnou motoriku, estetické cítění a vzájemnou spolupráci…

Jdu do školky poprvé …

„aneb co budeme při nástupu do školičky potřebovat“

Co Vám nabízí naše škola

Kromě plnění úkolů vyplývající z Třídního vzdělávacího programu, ve větším rozsahu – používáme dalších netradičních technik v pracovních a výtvarných činnostech, které u dětí rozvíjí tvořivost, fantazii, jemnou motoriku, estetické cítění a vzájemnou spolupráci. Jako součást každodenních činností se nabízí zpěv lidových a umělých písní podle ročních období.

Děti se seznamují s širokou škálou rytmických a hudebních nástrojů, s jednoduchými tanečními kroky, provádějí dechová cvičení. Před vstupem do základní školy pracujeme s dětmi v edukativních skupinách, kde se nenásilně připravují na školní docházku. Rodiče mají možnost přihlásit své děti na výuku anglického jazyka, předplavecký výcvik, kurz bruslení a logopedii (nápravu řeči).

Dále škola spolupracuje se ZŠ a družinou, s místní knihovnou, se zřizovatelem (Obec Lednice), s PPP Břeclav, s MŠ z okolních obcí, s mysliveckým sdružením, Lednice a s autoškolou Svoboda.

Nedílná součást života mateřské školy to jsou tradice, které jí dodávají charakteristický rys.

U nás to jsou:

 • Podzimní slavnost „Veselé dýňování“ – odpolední setkání s rodiči na školní zahradě, tvoření z přírodnin, táborák a opékání špekáčků
 • Ve spolupráci se ZŠ nás navštěvuje čert s Mikulášem
 • Rozsvěcování Vánočního stromu se zpíváním
 • Jarní besídka ke dni Matek, na kterých vystupují naše děti s pásmem písniček, básniček a tanečků
 • Vystoupení dětí na Vánočním jarmarku v obci
 • Soutěž „Superstar“, kde děti zpívají píseň, kterou se naučily doma
 • „Masopustní rejdění“ – průvod masek obcí
 • Pálení čarodějnic na školní zahradě
 • Oslava Dne dětí – týden her a zábavy
 • „Výkop předškoláků“ – rozloučení s kamarády, kteří odchází do 1.tř. ZŠ
 • Společně slavíme narozeniny – Den pro….
 • Minimálně 1x za měsíc objednáváme divadlo nebo jinou kulturní událost

Návrh rozpočtu r. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 Organizace: Mateřská škola Lednice, příspěvková organizace IČO: 75022389 V [...]