Školní vzdělávací program

Pedagogický kolektiv školy dotvořil nový Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem „Pojďme spolu hned, poznávat náš svět„. Je plně zpracovaný dle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

  • Vzdělávací činnost je zpracována do integrovaných bloků – témat
  • Vím kdo jsem
  • Chci vědět co nejvíce
  • Spolu je nám dobře
  • Nechci být stranou když se něco děje
  • Jsem součástí modré planety

Protože se jedná o veřejný dokument je vám k nahlédnutí v šatnách a u tříd . Cíle našeho ŠVP PV jsou naplňovány všemi činnostmi ve třídách, chováním a prací všech zaměstnanců i vedením školy…. Kompetence, kterých má dítě dosáhnout ke konci docházky, plníme různorodou činností a podporou individuality každého dítěte.

O dětech vedeme záznamy, sledujeme jejich pokroky, v součinnosti s rodinou rozvíjíme jeho talent a silné stránky. Individuálně s dětmi procvičujeme potřebné oblasti, dle jeho potřeb. Výsledky vzdělávání pedagogové na konci roku vyhodnocují.