Úřední deska

Hlavní informace Mateřské školy Lednice

Domů » Úřední deska » Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání2018-05-10T14:58:24+00:00

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Lednice, příspěvková organizace, v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v prioritní výzvě 3, v rámci výzvy č. 02 – 16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Finanční prostředky škola využívá k personálnímu posílení.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Tento projekt je spolufinancován EU.