Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ- ŠABLONY II. – Mateřská škola Lednice. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014744. Doba realizace projektu je 24 měsíců.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.