Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podpora škol – Šablony III – Mateřská škola Lednice. Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019840 . Doba realizace projektu je 14 měsíců.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.