Mateřská škola Lednice2024-03-13T16:41:07+01:00

Mateřská škola Lednice

Kromě plnění základních úkolů používáme dalších netradičních technik v pracovních a výtvarných činnostech, které u dětí rozvíjí tvořivost, fantazii, jemnou motoriku, estetické cítění a vzájemnou spolupráci…

Sovičky

Sovičky

Motýlci

Motýlci

Včeličky

Včeličky

Jdu do školky poprvé…

„aneb co budeme při nástupu do školičky potřebovat“

Co Vám nabízí naše škola

Kromě plnění úkolů vyplývající z Třídního vzdělávacího programu, ve větším rozsahu – používáme dalších netradičních technik v pracovních a výtvarných činnostech, které u dětí rozvíjí tvořivost, fantazii, jemnou motoriku, estetické cítění a vzájemnou spolupráci. Jako součást každodenních činností se nabízí zpěv lidových a umělých písní podle ročních období.

Děti se seznamují s širokou škálou rytmických a hudebních nástrojů, s jednoduchými tanečními kroky, provádějí dechová cvičení. Před vstupem do základní školy pracujeme s dětmi v edukativních skupinách, kde se nenásilně připravují na školní docházku. Rodiče mají možnost přihlásit své děti na výuku anglického jazyka, předplavecký výcvik, kurz bruslení a logopedii (nápravu řeči).

Dále škola spolupracuje se ZŠ a družinou, s místní knihovnou, se zřizovatelem (Obec Lednice), s PPP Břeclav, s MŠ z okolních obcí, s mysliveckým sdružením, Lednice a s autoškolou Svoboda.

Nedílná součást života mateřské školy to jsou tradice, které jí dodávají charakteristický rys.

U nás to jsou:

 • Podzimní slavnost „Veselé dýňování“ – odpolední setkání s rodiči na školní zahradě, tvoření z přírodnin, táborák a opékání špekáčků
 • Ve spolupráci se ZŠ nás navštěvuje čert s Mikulášem
 • Rozsvěcování vánočního stromu se zpíváním
 • Jarní besídka ke dni Matek, na kterých vystupují naše děti s pásmem písniček, básniček a tanečků
 • Vystoupení dětí na Vánočním jarmarku v obci
 • Soutěž „Superstar“, kde děti zpívají píseň, kterou se naučily doma
 • „Masopustní rejdění“ – průvod masek obcí
 • Pálení čarodějnic na školní zahradě
 • Oslava Dne dětí – týden her a zábavy
 • Karneval spojený s pasováním předškoláků
 • Spaní ve školce
 • Společně slavíme narozeniny – Den pro….
 • Minimálně 1x za měsíc objednáváme divadlo nebo jinou kulturní událost
 • 1x za měsíc návštěva tělocvičny s předškoláky
 • Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Operační program
Jan Amos Komenský

Šablony JAK – Mateřská škola Lednice byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005011

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Přejít nahoru